Belangrijke wetgeving voor uitzendbureaus

Published by admin on

oproepcontract, oproepkracht, oproepbasis

Belangrijke wetgeving voor uitzendbureaus

De uitzendbranche groeit tegenwoordig enorm en daarmee verandert de wet- en regelgeving constant. Het is dan ook niet gek dat je als uitzendbureau verstrikt kan raken in alle regelgeving. In deze blog bespreken we belangrijke wetgeving voor uitzendbureaus waarvan je als intermediair op de hoogte moet zijn.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet heeft een grote impact gehad op de uitzendbranche.

Zo hebben payrollwerknemers dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers. Werknemers hebben na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst direct recht op een transitievergoeding. Voorheen hadden werknemers pas na 24 maanden recht op een transitievergoeding.

Verder hanteert het WAB strenge regelgeving als het om oproepovereenkomsten gaat. Voor uitzendbureaus blijft het daarom belangrijk om te beseffen wanneer een uitzendovereenkomst geclassificeerd kan worden als oproepovereenkomst.

Wet tegemoetkoming loondomein

De overheid wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. Met de Wet tegemoetkoming loondomein heeft de wetgever drie nieuwe regelgevingen geïntroduceerd.

De eerste regeling is het lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers kunnen een vergoeding krijgen in de loonkosten wanneer een werknemer rond het minimumloon verdient. De LIV-regeling geldt per 1 januari 2017.

De tweede regeling is het loonkostenvoordeel (LKV). Deze regeling moet het makkelijker maken om tegemoetkomingen aan te vragen. De LKV-regeling geldt per 1 januari 2018. De laatste regeling is het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV).

Ter compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon kunnen ook hier werkgevers een vergoeding krijgen in de loonkosten.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet aanpak schijnconstructies is in het leven geroepen om de overtreding van wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt efficiënter en harder aan te pakken. Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die uitzendbureaus en opdrachtgevers kunnen treffen.

  1. Controleer of een uitzendbureau periodiek en onafhankelijk gecontroleerd wordt op de loonadministratie.
  2. Wees alert op juiste verloning en stel alle afspraken wat betreft loon op papier vast.
  3. Maak concrete afspraken over de klachtenafhandeling en volg de juiste procedure in het geval van een incident.

Vraag het de experts van easyworx!

Heb je hier vragen over of hulp bij nodig? Onze experts van easyworx staan altijd voor je klaar. Als jouw backoffice partner beschikken wij over alle kennis en het laatste nieuws over wet- en regelgeving en kan jij met een gerust hart ondernemen.

Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.