header blog CAO uitzendkrachten

Belangrijke wijziging cao voor uitzendkrachten

Op 17 november 2021 werd door de ABU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie bekendgemaakt dat een onderhandelingsakkoord is gesloten over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Per 25 november 2021 is er een akkoord bereikt. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 2 januari 2023. Lees hier alles over de wijziging cao voor uitzendkrachten

Alles wat je moet weten

Wijzigingen cao uitzendkrachten

NBBU geen partij akkoord

De NBBU als partij ontbreekt in dit akkoord, dit is erg opvallend. Eerder nog sloten ABU en NBBU gezamenlijk een akkoord met vakbond LBV. Deze cao zou per 1 oktober 2021 ingaan. Echter kwam er nooit een officiële bevestiging van de partijen. Ondertussen werden hernieuwde gesprekken met de andere vakbonden gestart. Uiteindelijk koos de ABU ervoor om zonder de NBBU en vakbond LBV een akkoord te sluiten.

Beloning bij opdrachtgever is het vertrekpunt

Hiermee wordt een situatie bedoelt waarbij de cao van de opdrachtgever is verlopen en er tijdelijk geen nieuwe cao gesloten is. Na verloop van tijd gaat er een nieuwe cao van kracht bij de opdrachtgever. In dit geval zijn er vaak afspraken gemaakt in de nieuwe cao over de periode tussen oud en nieuw. Deze loonsverhogingen worden dan regelmatig met terugwerkende kracht toegekend. Dit wordt soms gedaan met een vast bedrag, maar kan ook berekend worden per uur of loonperiode.

Inlenersbeloning

Er is veel over de inlenersbeloning te doen geweest tijdens de onderhandelingen. Uitzendkrachten moeten eerlijk worden beloond en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden moeten voorkomen worden. Dit heeft tot afspraken op het gebied van inlenersbeloning geleid die op 3 januari 2022 zijn ingaan.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met onder andere eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen), toeslagen voor werken in onregelmatigheid of onder belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk en de thuiswerkvergoedingen.

Aanpassing rechtspositie uitzendkrachten

Ook is er veel geschreven over de aanpassing van de rechtspositie. De NBBU en ABU lieten eerder al weten dat ze de adviezen van de SER zo snel mogelijk in de cao wilden verwerken en dat deze per 1 januari 2022 in zouden gaan.

  • Fase A is verkort van 78 naar 52 gewerkte weken. Dit geeft de uitzendkrachten meer en sneller zekerheid. In de nieuwe cao vanaf 2 januari 2023 willen de partijen dat onder gewerkte weken vanaf 2 januari 2023 ook de weken inbegrepen worden waarin de uitzendkracht doorbetaalde vakantie opneemt.
  • Per ingang van 3 januari 2022 wordt de termijn van Fase B beperkt tot 3 jaar en/of maximaal 6 contracten. Voorheen was dit 4 jaar.

Pensioen

Ook wordt de pensioenregeling voor uitzendkrachten aangepast. De wachttijd (de tijd voordat een uitzendkracht recht heeft op opbouw van pensioen) wordt verkort van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. Verder wordt de basis waarop het pensioen berekend wordt, de pensioengrondslag, verduidelijkt en verbreed.

Easyworx is jouw kennispartner. Met onze slimme HR-tech oplossingen helpen wij bedrijven om de werving, selectie en inzet van (flexibel) personeel optimaal te organiseren.
Hoe kunnen we jou helpen?


Categories: Nieuws