Tips voor het omgaan met een taalbarrière op de werkvloer

Published by admin on

Tips voor het omgaan met een taalbarrière op de werkvloer

De notulen van de voorgaande meeting doorlezen, luisteren naar de instructies op de werkvloer of gewoon even een praatje maken bij de koffiehoek? Communicatie is altijd en overal aanwezig op de werkvloer. Communicatie is daarbij van groot belang om een veilige en fijne werksfeer te waarborgen. Door de multiculturele samenleving worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met werknemers voor wie Nederlands niet de moedertaal is wat soms zorgt voor een taalbarrière op de werkvloer.

Taalbarrières kunnen tot miscommunicaties en soms zelfs gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. In deze blog lees je daarom alles over de taalbarrière en hoe jij als werkgever met werknemers met een taalbarrière kunt omgaan aan de hand van 6 waardevolle tips!

Wat is een taalbarrière precies?

Volgens Van Dale is er sprake van een taalbarrière wanneer twee of meer personen worden belemmerd in hun communicatie door een beetje of helemaal niet in dezelfde taal te spreken. De Nederlandse samenleving wordt steeds meer multicultureel, wat dus ook steeds meer verschillende talen met zich mee brengt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel ongelukken op de werkvloer veroorzaakt worden door miscommunicaties als gevolg van een taalbarrière.

Denk hierbij aan werknemers die veiligheidsinstructies niet volledig begrepen hebben, waardoor hij/zij en andere medewerkers ernstige risico’s lopen wat betreft de veiligheid. Het is dus erg belangrijk dat ondernemingen met veel anderstalige werknemers een taalbeleid uitstippelen.

belangrijk

Verschillen in cultuur

Naast een taalbarrière kan er ook sprake zijn van verschillen in cultuur. Cultuurverschillen binnen een organisatie kunnen ook bijdragen aan miscommunicaties en kunnen ervoor zorgen dat de effectiviteit van de communicatie wordt verzwakt. Daarom is het belangrijk dat je als werkgever kennis van andere culturen opdoet. Lees je in over de cultuur of vraag naar de normen en waarden van de werknemer. Dit zodat je elkaar beter kan begrijpen in bepaalde situaties.

Tips voor omgaan met een taalbarrière op de werkvloer

Nu we weten wat een taalbarrière inhoudt kunnen we verder inzoomen op hoe jij als werkgever om kan gaan met een taalbarrière op de werkvloer:

1. Doe onderzoek naar de taal

Als eerste tip, als je weet welke taal de medewerker spreekt, kan het gunstig zijn om onderzoek te doen naar de achtergrondinformatie van de taal van de medewerker. Gebaren en uitdrukkingen kunnen in het land van herkomst een hele andere betekenis hebben dan hier in Nederland. Het is belangrijk dat je daar als werkgever van op de hoogte bent voor je het gesprek in gaat.

2. Zorg voor een vertaling van belangrijke informatie

Ten tweede, zorg dat belangrijke handleidingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften vertaald worden naar de moedertaal van de medewerker. Vaak zijn belangrijke documenten geschreven in het Nederlands, Engels en soms Duits. Voor medewerkers van een andere nationaliteit kan het moeilijk zijn deze documenten volledig te begrijpen.

3. Instructiebijeenkomst

Een derde tip: zijn er meerdere werknemers in dienst met één bepaalde nationaliteit? Organiseer dan een instructiebijeenkomst en laat een tolk hierbij ondersteuning bieden. Zo weet je zeker dat de werknemers de informatie begrijpen. Nodig bij zo’n bijeenkomst ook andere medewerkers binnen je bedrijf uit. Dit zodat wederzijds begrip vergroot kan worden en de teamvorming wordt gestimuleerd!

4. Maak een eigen woordenboek

De vierde tip: ieder bedrijf gebruikt zijn eigen woordenschat, benamingen voor plaatsen en omschrijvingen van veelgebruikte technieken of systemen. Het kan daarom nuttig zijn om een woordenboek te maken met alle woorden en uitdrukkingen die in een onderneming gebruikt worden. Als werkgever is het aan te raden om dit woordenboek dan ook te laten vertalen.

5. Gebruik veel visuele hulpmiddelen

Tip 5: visuele hulpmiddelen verduidelijken de boodschap en zijn verstaanbaar voor iedereen, ook voor mensen die de taal niet of slecht in beperkte mate beheersen. Denk hierbij aan pictogrammen; eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen of duidelijke instructievideo’s. Visuele boodschappen kunnen geschreven of gesproken boodschappen aanvullen en versterken, of zelfs volledig vervangen. Daarnaast zijn beelden universeler dan woorden.

6. Wees geduldig!

Tot slot, geduldig zijn speelt een belangrijke rol in het overbruggen van een taalbarrière. Als een medewerker met beperkte Nederlandse taalkennis iets probeert uit te leggen, maar merkt dat hun gesprekspartner er weinig geduld voor heeft, zou dit er toe kunnen leiden dat de persoon sneller zou kunnen gaan spreken of stopt met communiceren. Dit zorgt er dan waarschijnlijk voor dat de persoon nog slechter verstaanbaar is of het contact in de toekomst  ontloopt.

Verwacht je een niet-Nederlandse werknemer?

Neem dan van tevoren de tijd om je in de taal én de cultuur te verdiepen. Niemand verwacht dat je in een week vloeiend de taal spreekt of de cultuur van binnen en buiten kent, maar een paar woordjes en normen en waarden maken al een groot verschil. Maak daarbij gebruik van deze zes tips. En maak van de taalbarrière en de multiculturele werkvloer geen uitdaging maar een kans voor het bedrijf!

Benieuwd geworden naar wat easyworx voor jou als bedrijf kan betekenen?

Onze experts staan altijd klaar om het beste advies te geven. Aarzel niet om contact op te nemen via deze link, wij helpen je graag!