2 mannen die handen schudden omdat ze een akkoord hebben gesloten

Verdere ontwikkelingen certificeringsplicht 2025

Onlangs is er meer bekend geworden over de certificeringsplicht. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot certificeringsplicht dat in moet gaan op 1 januari 2025. In dit wetsvoorstel wordt gesproken over de verplichte certificering voor uitzendbureaus. Echter gaat deze certificeringsplicht niet alleen voor uitzendbureaus gelden, alle bedrijven in Nederland die onder de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) vallen en aan terbeschikkingstelling van arbeid doen moeten voldoen aan deze certificeringsplicht.

Tijdslijn voor het instellen van de certificeringsplicht

In een persbericht hebben de ministers bekend gemaakt dat de planning ondertussen is opgezet. Het wetsvoorstel over de certificeringsplicht ligt nu bij de Raad van State voor advies. In de volgende stap gaat deze naar de Tweede Kamer, dit zal in het voorjaar van 2023 gebeuren. Wanneer alles soepel verloopt zullen de uitzendbureaus en alle andere instanties die onder de certificeringsplicht gaan vallen in 2024 een certificaat moeten aanvragen. Hierbij is aangegeven dat de wens is dat de aanvraag voor het certificaat voor 1 augustus 2024 wordt gedaan, dit is vijf maanden voordat de wet ingaat. Het handhaven van de certificeringsplicht door de Arbeidsinspectie zal beginnen op 1 januari 2025. Wel wordt aangegeven dat deze datum nog onder voorbehoud is in verband met de parlementaire behandeling en uitvoering.

Uitgeven van de certificaten

Voor het uitgeven van de certificaten wordt een nieuwe organisatie opgericht. Hier wordt in 2023 mee gestart en daarbij is het doel gesteld dat de instantie in de zomer van 2024 operationeel gaat. Kanttekening hierbij is dat de adviseurs hebben aangegeven dat deze datum een ambitieus streven is, de planning hiervoor houdt geen rekening met eventuele tegenvallers.

Certificeringsplicht voor goede werkomstandigheden

Vanwaar deze certificeringsplicht? De overheid stelt deze hoofdzakelijk in om onderbetaling en slechte huisvesting te voorkomen en daarbij malafide uitzenders aan te pakken. Ze stellen dat zelfregulering onvoldoende heeft gewerkt. Zoals eerder benoemd moeten daarom alle uitleners die arbeidskrachten ter beschikking willen stellen zich laten certificeren. Indien er arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld en een uitzendbureau of andere uitlener nog geen certificaat heeft kan daar vanaf 1 januari 2025 een boete voor worden opgelegd.

Medewerkster die achter haar bureau lachend opzij kijkt

Daarbij mogen ook alle organisaties en rechtspersonen alleen van gecertificeerde uitleners ter beschikking gestelde arbeidskrachten inlenen. Wordt door ondernemers uitzendkrachten ingeleend van een niet-gecertificeerd bureau dan kunnen ook de ondernemers daar een boete voor krijgen.

Overgangsrecht

Om te zorgen dat uitzendbureaus in 2024 ook echt zo snel mogelijk een aanvraag tot certificaat doen wordt er een overgangsrecht ingesteld. Dit overgangsrecht houdt in dat als de certificerende instelling op 1 januari 2025 nog geen beslissing heeft genomen maar de uitlener de aanvraag wel voor 1 augustus 2024 heeft gedaan de uitlener geen boete zal ontvangen. De uitlener mag daarbij ook doorgaan met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tot hij of zij nader bericht heeft ontvangen van de instantie.

Vraag het de experts van easyworx

Vragen over de certificeringsplicht of wil je graag dat één van onze experts even met je meekijkt? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we helpen je graag.