Wat is de ET-regeling

Published by admin on

Wat is de ET- regeling?

De ET-regeling is een fiscale regeling, bedoeld voor werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland komen werken. Met deze regeling kunnen zij een belastingvrije vergoeding krijgen voor extraterritoriale kosten (ET-kosten). Dat zijn extra kosten die gemaakt worden door de werknemer. Dit in verband met het verblijf in Nederland en het reizen van en naar het land van herkomst. In de CAO voor Uitzendkrachten is het mogelijk gemaakt om een deel van het brutoloon in te ruilen tegen een onbelaste vergoeding van ET-kosten. Deze kosten mogen dan onder bepaalde voorwaarden van het brutoloon worden afgetrokken en er netto bij worden geteld.

Hoe werkt het?

Bij easyworx heb je de optie om gebruik te maken van de ET regeling. Zo kun je een deel van het brutoloon uitruilen en netto weer compenseren.

De drie componenten waarop uitgeruild mag worden binnen de ET-regeling

 • Dubbele huisvestingskosten
 • Kosten voor levensonderhoud (COLA)
 • Reiskosten van én naar het land van herkomst

De bovengenoemde componenten zijn extra kosten waar jouw buitenlandse medewerker mee te maken heeft. Dankzij deze regeling kan jij als werkgever de medewerker tegemoet komen en deze extra kosten wekelijks uitruilen en netto vergoeden.

Dubbele huisvestingskosten

Als werkgever mag jij de dubbele huisvestingskosten uitruilen met de ET-regeling. Jou werknemer heeft een tijdelijke baan in Nederland en twee woningen,  het vaste adres in het thuisland en het tijdelijke adres hier in Nederland. Hierdoor zit de werknemer met dubbele huisvestingskosten. Het bedrag dat wekelijks maximaal uitgeruild mag worden, is 25% van het wettelijk weekloon. In 2022 is dat bedrag € 99,- per week. Indien de huisvesting het SNF certificaat draagt dan mag ook € 99,- per week ingehouden worden op het loon van de buitenlandse flexkracht.

Bewijslast voor uitruilen dubbele huisvestingskosten:

 • Overeenkomst van huisvesting in Nederland of een bewonerslijst
 • Huurcontract of koopakte van het verblijf land van herkomst

Kosten voor levensonderhoud (COLA)

Per land zijn kosten voor levensonderhoud behoorlijk verschillend. In tegenstellingen tot andere landen kan Nederland erg duur zijn. Dankzij de ET-regeling zijn de kosten gedeeltelijk goed te compenseren. De overheid berekent jaarlijks het maximaal uit te ruilen bedrag per week per land.

Reiskosten van én naar het land van herkomst

De werknemer heeft het recht om zijn thuisland om de zoveel weken te bezoeken. Hierdoor worden extra reiskosten gemaakt. De werknemer moet kunnen aantonen dat hij/ zij deze reis gemaakt heeft.

Voor en nadelen ET-regeling

Voordelen:

 • De buitenlandse medewerker houdt netto meer geld over door geen inkomstenbelasting te hoeven betalen over het uitgeruilde loon.
 • De werkgeverslasten liggen in verhouding lager omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon, dit zorgt voor een mooie kostenbesparing.

Nadelen:

 • Medewerkers bouwen lagere sociale premies en geen reserveringen over het uitgeruilde deel op.
 • Administratie omtrent bewijslasten

Een voordeel van dit nadeel is dan weer dat de buitenlandse medewerkers bijna geen beroep doen op het Nederlandse sociale stelsel en hier dus weinig last van hebben.

Voorwaarden ET-regeling

Toepassing ET-regeling moet o.a. voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Deze moet vooraf schriftelijk zijn overeengekomen
 • De vrije vergoeding is beperkt tot daadwerkelijke kosten
 • Loon na uitruil mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon
 • De uitruil mag niet meer bedragen dan 30% van het feitelijk loon.
 • Het uitgeruilde deel heeft geen invloed op de grondslag voor de toeslag overwerk en onregelmatigheid.
 • Het maximum uitruilloon en de bovenwettelijke vakantiedagen is 81% van de ET-kosten (ruilvoetfactor 0,81). De ruilvoetfactor geldt niet voor toeslagen en compensatie-uren
 • Het bedrag van de vrije vergoeding of de waarde van de verstrekking moet vermeld worden op de loonstrook

Benieuwd geworden naar wat easyworx voor jou als bedrijf kan betekenen?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Onze experts staan altijd klaar om het beste advies te geven. Aarzel niet om met ons contact op te nemen, wij helpen je graag!