Bespaar tijd en geld met slimme backoffice dienstverlening

Werkloosheid Nederland: Op het laagste niveau in bijna 20 jaar?!

Sinds 2003 is de werkloosheid niet meer zo laag geweest als nu. In het eerste kwartaal van 2022 waren er meer mensen die werk vonden dan dat er werkloos raakten, waardoor het cijfer verder daalde. De spanning op de arbeidsmarkt is daarentegen in het eerste kwartaal van 2022 toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. Maar hoe zit het nu precies met de werkloosheid in Nederland? Daar zoomen we tijdens deze blog verder op in, waarbij ook gekeken wordt naar de conjuncturele werkloosheid in Nederland en de groei in het aantal banen.

Man met beton
Werkloosheid in Nederland

Werkloosheid cijfers CBS

De nieuwe cijfers van het CBS tonen aan dat toen de coronacrisis begon, het werkloosheidpercentage toenam van 4,0 naar 5,5 procent. Tijdens de eerste fase van de coronacrisis, van april tot en met juli 2020, groeide de werkloosheid vooral. Dit kwam door een sterke toename van het aantal werkenden die hun baan verloren. Daarnaast was er een daling van het aantal werklozen die werk vonden. Dit heeft alles te maken met het fenomeen van conjuncturele werkloosheid. Bij conjuncturele werkloosheid hangt het van de economie af hoeveel werklozen er zijn. Gaat het bijvoorbeeld erg goed met de Nederlandse economie (hoogconjunctuur), dan zal de conjuncturele werkloosheid laag zijn. Gaat het slecht met de Nederlandse economie? Of is er sprake van een nationale of internationale crisis zoals in tijden van corona? Dan zijn er relatief veel conjuncturele werklozen

Vanaf oktober 2020 daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend. Dit kwam vooral doordat het aantal baanvinders weer sterk toenam. In februari 2022 nam de werkloosheid zelfs af naar 3,4 procent van de beroepsbevolking in Nederland. Mensen zijn volgens deze meting werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Afgezien van werklozen zijn er ook nog 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Hierdoor worden door zij niet gerekend tot de beroepsbevolking en daarom niet meegeteld in het landelijke percentage. Werkloosheid neemt namelijk af doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt.

CBS cijfers werkloosheid nederland 2022

Minder mensen op zoek naar werk

In de eerste drie maanden van 2022 waren er meer werklozen die werk vonden dan er werkenden werkloos raakten. Hierdoor daalde de werkloosheid per saldo met 64 duizend (een daling van het aantal werklozen met 8000 mensen per maand). Volgens het CBS is dat cijfer nog gedempt door de mensen die van niet-beroepsbevolking naar werkloos gingen. Kortom mensen die op zoek gingen naar werk. Dat aantal was dus groter dan het aantal mensen dat niet meer zocht of niet beschikbaar was en dus officieel van werkloos naar niet-beroepsbevolking ging. Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg daarbij 83.000 in het eerste kwartaal van 2022. Een kwartaal eerder waren dat er nog ruim 91.000. Hiermee is de langdurige werkloosheid sinds het eerste kwartaal van 2021 vrijwel voortdurend gedaald.

Er is dus een duidelijke daling te zien in de werkloosheid in Nederland. Maar daartegenover staat een forse stijging in de verzadiging op de arbeidsmarkt. De toegenomen krapte is het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 59.000) en een verdere daling van het aantal werklozen. Er zijn dus momenteel meer baanvinders dan baanverliezers en zijn er veel banen vrij gekomen of ontstaan op basis van de coronacrisis (zoals in de horeca of zakelijke dienstverlening).

Werkloosheid anno 2022?

Dus hoe zit het nu met de werkloosheid in Nederland anno 2022? De werkloosheid in Nederland heeft na een toename door de gevolgen van de coronacrisis, nu een punt van continue daling bereikt waarbij er meer baanvinders dan baanverliezers zijn. Een positief vooruitzicht! Desondanks werd ook de mismatch tussen wat bedrijven zoeken en het arbeidsaanbod hierbij steeds duidelijker mede door de veranderende markt van de laatste jaren. Bij Easyworx ondersteunen wij onze intermediairs binnen dit fluctuerende landschap en helpen wij hen groeien door werk uit handen te nemen en ze te voorzien van het juiste advies. Onze belangrijkste doelstelling is om een tijdige en correcte verloning en facturatie te realiseren voor onze intermediairs. Samen vormen wij een sterke keten. Het maakt niet uit wat je als intermediair doet, ons backoffice team staat altijd klaar.

Benieuwd geworden naar wat Easyworx voor jou als intermediair kan betekenen? Onze experts staan altijd klaar om het beste advies te geven. Aarzel niet om contact op te nemen via deze link, wij helpen je graag!


Categories: Kennisbank