Eigen personeel aannemen. Wat moet je regelen?

Eigen personeel aannemen. Wat moet je regelen?

Wanneer je klaar bent om eigen personeel aan te nemen zijn er een aantal zaken die je goed moet regelen. Start je een nieuw bedrijf of loopt je onderneming zo goed dat je klaar bent om personeel aan te nemen? Wij vertellen je wat je moet weten. Eigen personeel aannemen. Wat moet je regelen?

Personeel in dienst nemen. Wanneer wordt iemand als personeel beschouwd?

Om een persoon te beschouwen als personeel moet diegene aan een aantal eisen voldoen. Wanneer iemand drie opeenvolgende maanden voor je bedrijf werkt en iedere week of tenminste twintig uur per maand tegen betaling werkt. Ook moet er sprake zijn van een zekere gezagsverhouding, moet er een verplichting zijn om arbeid te verrichten en moet er loon worden betaald.

Checklist

Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Voordat iemand in dienst gaat moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Dit mag mondeling, maar in de meeste gevallen is de voorkeur om dit schriftelijk op te stellen. Op deze manier zijn alle afspraken helder en is de kans op conflicten veel minder groot.

In een arbeidsovereenkomst moeten de volgende zaken aan bod komen:

 • Naam, geboortedatum, adres en woonplaats van de werknemer en werkgever
 • De plaats(en) waar hij/zij gaat werken
 • Moment en tijd van indiensttreding
 • Functietitel en voornaamste taken die worden uitgevoerd
 • Duur van de overeenkomst (onbepaalde of bepaalde tijd)
 • Afspraken omtrent vakantie
 • Het afgesproken loon
 • Termijn van uitbetaling loon
 • Arbeidsduur in dagen of per week
 • Is er een CAO van toepassing? Dan moet deze worden vermeld
 • Proeftijd
 • Opzegtermijn
 • Ziekteverzuimregeling en arbeidsongeschiktheid
 • Regresrecht indien van toepassing
 • Identificatie
 • Concurrentie- of relatiebeding indien van toepassing

Het bepalen van de loonkosten

Je moet er altijd rekening mee houden dat de loonkosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon van de werknemer. Je betaalt namelijk een deel van de verzekeringen en een boel andere bijkomende kosten. Dit is bijvoorbeeld het vakantiegeld (8% van het brutoloon) een dertiende maand en pensioen. Hierover worden loonbelasting en premies geheven die je verplicht bent als werkgever af te dragen.

Sociale verzekeringen gelden voor iedere werknemer wat betreft pensioenrechten (AOW en ANW). Je kan er als werkgever voor kiezen een aanvullende pensioenvoorziening aan te bieden. In de meeste gevallen worden dit soort premies en verzekeringen al in de CAO of in de bedrijfstak pensioenfonds geregeld. Je bent verplicht dit aan jouw werknemer te meden.

Daarnaast krijg je als werkgever ook te maken met loonheffing van de Belastingdienst. Loonheffing is loonbelasting, premie volksverzekeringen, inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en premies werknemersverzekeringen (WW, WAO/WIA).

Administratie bijhouden en verzekeringen afsluiten

Bij het aannemen van personeel komt ook een stuk extra administratie kijken zoals loonadministratie. Dit bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Formulieren waar je mee te maken krijgt zijn bijvoorbeeld loonstaat, loonstrook en de jaaropgaaf. Deze zijn erg belangrijk om het loon en de verschuldigde bedragen te berekenen voor de rest van de administratie. In veel gevallen kiezen ondernemers om dit soort zaken uit te besteden. Het uitbesteden van je backoffice bespaart tijd en geld. Ook bespaar je jezelf elk jaar weer een leerproces omdat de materie hierover jaarlijks verandert.

Bij het aannemen van eigen personeel zijn er niet alleen nieuwe dingen te regelen. Ook jouw bestaande regelingen moet je aanpassen wanneer je werkgever wordt. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheidsverzekering van jouw bedrijf. Zonder personeel ben alleen jij verzekerd. Pas dit tijdig aan zodat ook jouw werknemer(s) onder deze verzekering vallen. Denk ook aan een bedrijfsschadeverzekering. Wanneer jouw vaste lasten stijgen moet dit hierin worden meegenomen. Een aantal nieuwe verzekeringen om te overwegen zijn:

 • Collectieve ongevallenverzekering
 • WAO- gat verzekering
 • Ziekteverzuim

Wanneer je eigen personeel in dienst neemt zijn er dus veel zaken om rekening mee te houden. Verzekeringen, administratie, aansprakelijkheid, ziekteverzuim en ga zo maar door. Bespaar jezelf tijd en geld door jouw backoffice uit te besteden. Je kan kiezen om een deel uit te besteden of om alles volledig uit handen te geven zodat jij optimaal kan focussen op de core business van jouw onderneming.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze experts staan altijd voor je klaar.


Categories: Kennisbank