Veilig en gezond werken met een VCU-certificaat

Zet je uitzendkrachten aan het werk in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving? Dan is het extra belangrijk dat jouw uitzendkrachten veilig en gezond werken. En dat jouw opdrachtgever en jij veilig werken mogelijk maken. Met een VCU-certificaat laat je zien dat jouw uitzendorganisatie veilig en gezond werken belangrijk vindt. En zet je zichzelf neer als een deskundige en betrouwbare partner.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendorganisaties. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen aan bedrijven die zijn gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA).

Relevante branches voor het VCU-certificaat

In de praktijk gaat het daarbij om bedrijven die actief zijn in sectoren met verhoogde veiligheidsrisico’s. Het gaat vaak om de volgende branches:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

VCU is bedoeld voor het uitzenden van uitzendkrachten en niet voor payrolling. Payrollorganisaties kunnen daarom niet VCU-gecertificeerd worden.

Eigen personeel aannemen. Wat moet je regelen?

Vier redenen om een VCU-certificaat te behalen

Zorg voor uitzendkrachten

Zodat ze veilig en gezond risicovol werk kunnen verrichten.

Trek talent aan

Trek vakmanschap aan met de juiste certificeringen en veiligheidsinstructies.

Genereer business

Positioneer jezelf als een deskundige en betrouwbare partner.

Uitdagend werk aanbieden

Omdat je opdrachtgevers je risicovol werk kunnen toevertrouwen.

Geldigheid van het VCU-certificaat

Het VCU-certificaat is drie jaar geldig, mits je aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. Wil je na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet je je opnieuw laten certificeren.

Meer weten?

Als duo-werkgever bij easyworx kun je profiteren van deze VCU-certificering. Benieuwd hoe? Neem contact op met onze VCU coördinatoren Lars Bultman of Ilse Pastoor.