oproepcontract, oproepbasis, oproepkracht

Het oproepcontract; dit moet je weten

Bij een oproepcontract werk je op oproepbasis en niet op basis van een vast aantal uren. De oproepkracht wordt enkel door de werkgever opgeroepen wanneer hij nodig is. Hierdoor hoeft de werkgever enkel de gewerkte uren te betalen met een minimum van drie uur. Echter heeft een werknemer met een oproepcontract niet dezelfde rechten als iemand met een vast dienstverband.

Rechten en plichten voor het oproepcontract

Voor werknemers met een oproepcontract is er minder inkomenszekerheid. De werknemers zijn afhankelijk van de werkgever of ze wel of niet werken. Echter hebben de werknemers een aantal plichten om de werknemers enigszins te beschermen:

  • Bij een oproepcontract is de werkgever verplicht om de werknemer op te roepen wanneer er werk ontstaat waar diegene geschikt voor is. Wanneer er een uitzendkracht wordt ingezet is dit niet veroorloofd.
  • De oproepkracht heeft recht op minimaal drie uur loon bij elke oproep door de werkgever.
  • Wanneer een oproepkracht ziek is, moet de werkgever de ingeplande uren uitbetalen.
  • Voor een medewerker met een oproepcontract geldt een oproeptermijn van vier dagen. Wanneer een werkgever later dan vier dagen voor het ingeplande werk afzegt, heeft de oproepkracht recht op het loon van de afgesproken uren.
  • Oproepkrachten hebben recht op vakantiegeld.
  • Wanneer een oproepkracht 12 maanden in dienst is maakt hij aanspraak op een vast aantal uren. Voor het aantal uur wordt er gekeken naar het gemiddeld aantal uur dat de medewerker de eerste 12 maanden heeft gewerkt.
  • Het oproepcontract kan niet beëindigd worden door de werknemer niet meer op te roepen. Voor een contract met onbepaalde tijd moet de werkgever zelf het contract opzeggen. Dit moet via de regels van het ontslagrecht. Bij een tijdelijk contract eindigt het contract op de afgesproken einddatum.

belangrijk

De voordelen van het oproepcontract

Medewerkers met een oproepcontract kunnen maximaal flexibel ingezet worden door de werkgever. Bij seizoensgebonden werk kan een oproepkracht in veel gevallen onnodige loonkosten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan seizoensgebonden werk. Ondernemers van ijssalons zijn erg afhankelijk van het weer. Wanneer het lekker weer is kunnen ondernemers meer werknemers gebruiken. Door de oproepkrachten zijn de werkgevers flexibeler om hun werknemers in te zetten.

Oproepkrachten en de Wab

De werkgever moet de werknemer minstens vier dagen van tevoren elektronisch of schriftelijk oproepen. Wanneer een werkgever dit binnen de vier dagen doet, hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. Een afzegging moet ook elektronisch of schriftelijk worden gedaan. Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op loonbetaling conform de (oorspronkelijke) oproep. Van dit recht op loon kan niet worden afgeweken, ook niet bij cao.

De werkgever moet als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd de werknemer binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een arbeidsomvang met een vast aantal uren, waarbij de aangeboden gemiddelde arbeidsduur ten minste gelijk is aan de gemiddelde gewerkte arbeidsduur per maand in de voorgaande 12 maanden. Voor zover opvolgende contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan zes maanden, worden ze samengeteld. Hierbij worden de tussenpozen zelf niet meegeteld. De werknemer heeft een maand de tijd om over het aanbod te beslissen. De vaste arbeidsomvang moet vervolgens uiterlijk ingaan op de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken steeds nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Partijen mogen een eerdere datum overeenkomen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze experts staan altijd voor je klaar.