Prinsjesdag 2022: vier belangrijke maatregelen

Op Prinsjesdag heeft de regering de beleidsplannen voor komend jaar bekendgemaakt. Ook voor ondernemers zijn er maatregelen die veel impact hebben. Wij noemen hier de belangrijkste maatregelen voor jou als uitzendondernemer, zodat jij up-to-date bent:

1. Verplichte certificering van uitzendbureaus

Het eerder genoemde verplichte certificeringsstelsel voor uitzendbureaus gaat er vanaf 2025 komen. Naar verwachting gaat de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) vanaf 1 januari 2025 gelden.

Dit zijn dus niet alleen uitzendbureaus, maar ook andere bedrijven waarvoor uitzenden een nevenfunctie is.

Als je als bedrijf zo’n certificaat wilt krijgen, moet je aan de volgende punten voldoen:

  • Eens in de zoveel tijd moet jij je laten controleren op de uitbetalingen, belastingaangiftes en pensioenaansluitingen
  • Om vluchtig ondernemerschap tegen te gaan moet je een waarborgsom van 100.000 euro betalen
  • Je moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Je moet een gecertifieerde huisvesting kunnen aanbieden

Zo’n certificaat geldt vier jaar waarna je gelijk een verlenging moet aanvragen. Houd je je niet aan de regels terwijl je in het bezit bent van een certificaat? Dan wordt vier weken na bekendmaking het certificaat ingenomen. De arbeidskrachten hebben dan ook vier weken om ander werk te vinden.

2. Minimumloon gaat met 10% omhoog

Eerder werd bekend dat het Wet Minimum Jeugdloon (WML) in totaal 7,5% omhoog zou gaan in drie jaarlijkse stappen. Nu gaat de verhoging van ruim 10% meteen per 1 januari 2023 in. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor ook omhoog.

Naar verwachting zal de stijging in het WML op 1 januari 2023 worden doorgevoerd, maar deze datum is nog niet definitief.

3. Minder loonheffingskorting voor werknemers

De hoeveelheid loonheffingskorting die je mag inhouden van het salaris van jouw werknemers verandert. Is het inkomen uit werk en woning (box 1) hoger dan € 21.317, dan daalt de korting met 6,007%. Je rekent geen heffingskorting meer als het inkomen hoger is dan € 69.398.

Het loon dat overblijft nadat de loonheffingen van het brutosalaris van jouw werknemers afgehaald is, is het nettoloon. De loonheffingskorting mag alleen gebruikt worden wanneer je de enige werkgever van jouw werknemers bent.

Heeft jouw werknemer 2 of meer werkgevers? Dan mag de werknemer zelf kiezen bij welke werkgever de loonheffingskorting wordt ingehouden.

4. De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt beperkt

Neem je als werkgever een werknemer in dienst die vanuit het buitenland hier komt werken? Dan mogen er kosten vergoed worden. Echter mogen deze niet meer onbeperkt belastingvrij vergoed worden. Ook dien je voortaan ieder jaar aan de Belastingdienst te melden hoe je deze kosten wil vergoeden.

Deze maatregelen zijn een aanpassing op de huidige 30%-regeling waarmee je als werkgever een onbelaste vergoeding kunt geven voor de extra kosten (extraterritoriale kosten). Deze kosten mogen op twee manieren vergoed worden:

  1. Het belastingvrij vergoeden van de gemaakte kosten van jouw werknemer op basis van declaraties, die de werknemer bij je indient.
  2. Het vergoeden van de kosten door 30% van het loon belastingvrij uit te betalen. Hierbij hoef je als werkgever niet meer aan te geven welke kosten je werknemer heeft gemaakt. Per 1 januari 2024 komt er voor deze optie een maximumbedrag. Als werkgever mag je deze kosten vergoeden tot een maximum van 30% van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topsalarissen. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld.

5. Kilometer en thuiswerkvergoeding gaan omhoog

Werknemers hebben door de stijging van zowel openbaar vervoer als brandstof meer reiskosten dan zij gewend waren. Werkgevers kunnen belastingvrij reiskosten vergoeden aan hun medewerkers. Die belastingvrije vergoeding gaat daarom omhoog. Werkgevers hoeven dit echter niet te doen, hier zijn zij vrij in. De reiskosten wordt per 1 januari 2023 verhoogt van €0,19 per gereden kilometer naar €0,21 per gereden kilometer. Vanaf 1 januari 2024 zal de reiskosten per gereden kilometer verhoogt worden naar €0,24 per gereden kilometer.

Daarnaast zal de thuiswerkvergoeding ook iets omhoog gaan. Vakbond de FNV pleitte voor een onbelaste thuiswerkvergoeding van €6 per dag. Waarschijnlijk gaat het kabinet hier niet in mee. Het is nog niet zeker waar de thuiswerkvergoeding in 2023 naartoe gaat maar de verwachting is dat het kabinet de thuiswerkvergoeding wil verhogen van €2 naar €2,13 per dag.

Een overzicht aan de complete maatregelen, die breder gelden dan alleen de uitzendbranche, kan je hier terugvinden. Uiteraard houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van wet- en regelgeving!

Vraag het de experts van easyworx!

Heb je hier vragen over of hulp bij nodig? Onze experts van easyworx staan altijd voor je klaar. Als jouw backoffice partner beschikken wij over alle kennis en het laatste nieuws over wet- en regelgeving en kan jij met een gerust hart ondernemen.